Ukrainian English Russian
  • 1.jpg
  • concept_mill_hammer_02.jpg
  • concept_oil_press_02.jpg
  • idei_i_proekty_kombikormovyh_zavodov.jpg

Технологічний супровід

MediaClub IX 17032016 Journalists 300

ЩО МИ РОБИМО

Нашою метою є допомога клієнтам для досягнення їхніх поставлених цілей у галузях тваринництва та птахівництва. Кожний клієнт – це окремий бізнес, історія розвитку. Відповідно, і підхід до розв’язання питань різний.

Наша роль – покращити бізнес партнерів через ідентифікацію можливостей клієнта і тоді, допомогти отримати прибуток у даних галузях. Наші консультанти працюють з великою кількістю господарств і якісно та кваліфіковано допомагають у вирішенні питань з ветеринарії, годівлі, генетики, відтворення, розведення, зоогігієни, технології утримання сільськогосподарських тварин і птиці тощо.
Компанія “Інтекс Бета” забезпечує широкий спектр послуг, а саме:

• Бізнес Менеджер
• Молочний Менеджер
• Менеджер по доїльному обладнанню
• Менеджер з якості молока
• ВН Менеджер
• Менеджер з технології годівлі
• Менеджер з ветеринарії
• Інформація стану ринку
• Аналіз перспективи галузі скотарства і птахівництва України та за кордоном
• Надання консультацій за кордоном
• Незалежна експертиза
• Програмне забезпечення та інформація з ВЕБ сайтів світового ведення молочного скотарства
• Ціновий аналіз ринку та моделювання
• Бізнес-стратегія
• Бізнес-менеджмент
• Ресурсозберігаючі технології та вкладення
• Дизайн молочних ферм
• Зниження температурного стресу
• Специфікація доїльних залів
• Доїння роботом
• Спосіб доїння
• Органічне фермерство
• Обмін речовин
• Розведення у скотарстві і птахівництві
• Відтворення у скотарстві
• Якість продукції
• Менеджмент годівлі та добрива
• Фуражний менеджмент
• Навчання
• Набір персоналу
• Оцінка і розвиток продукту

Бізнес Менеджер

Бізнес Менеджер забезпечує повний сервіс у бізнес-менеджменті. Все розпочинається з аудиту поточного бізнесу, включаючи прибуток, балансову звітність та потреби бізнесу. Всі бізнес-потреби – необхідні для накопичення прибутку, але прибуток буде залежати від рівня приватних витрат, боргу та кількості реінвестованого прибутку. Бізнес Менеджер екзаменує роботу підприємства та створює бачення форвард-стратегії для молочного бізнесу, покращуючи роботу господарства, змінюючи фермерську систему та знижуючи витрати клієнта. Стратегічний огляд забезпечить вибір порівняно з існуючою фермерською системою, визначить якість прибутку, значення капіталу та інші зміни. Після погодження форвард-стратегії розробляється місячний аналіз потоку грошових коштів для визначення меж піку заборгованості та як її знизити. В кінці року аналізуються отримані результати на противагу бюджету та подальші кроки їх покращення.

Молочний Менеджер

Молочний Менеджер розпочинає роботу з огляду поточної ситуації у технології ведення молочного стада і бізнес-виконання. Це включає візити на ферму, оцінка молочного стада, оцінка можливостей молочного напрямку господарства, вивчення молочного менеджменту клієнта, включаючи витрати на виробництво 1 л молока та середньодобових приростів тварин, повноту інформації, отриманої з бухгалтерії. Даний алгоритм дає можливість визначення схеми покращення роботи комплексу. Після чого затверджується форвард-план. Компанія погоджує поставлені цілі на рік та розробляє бізнес-план аналітично-практичного дослідження для їх досягнення. У господарства робляться регулярні візити фахівців протягом року, з метою впровадження та покращення його роботи для отримання прибутку. Проходить оцінка молочного стада, нетелів, ремонтного молодняку, запасу кормів, розвиток та впровадження плану годівлі. Консультанти беруть зразки існуючої кормової бази, після чого, проводиться лабораторний аналіз, отриманих продуктів. Консультаційний відділ надає молочний прогноз, використовуючи інтерфейс управління середовищем передачі даних, після чого щомісячно контролює виконання. У проміжку між візитами фахівці телефонують та використовують електронне листування з клієнтами, щоб дати пораду для зростання їх молочного бізнесу. Компанія “АгроВет Атлантик” використовує програмне забезпечення: “Корал – кормление молочного скота”, “Корал – кормление выращиваемого скота”, “Корал – кормовая база”, “Корал – ферма КРС”, “Корал – диагностика болезней, меры борьбы”. Молочний Менеджер також забезпечує доступ до нашого програмного ресурс-центру з метою збереження грошей клієнта, що заключається у розробці раціону, оптимізації, балансування, визначення для різних статево-вікових груп тварин, відповідних кормових добавок. Наш підхід – бути охоронцем від шкідливої дії та непрофесійного підходу у галузі тваринництва та завжди шукати нові шляхи, що дають життя новим проектам і дають можливість підвищити прибуток партнера.

Менеджер по доїльному обладнанню

Програма по доїльному обладнанню забезпечує повну оцінку існуючої системи молочного обладнання. Спочатку на фермі фахівці здійснюють візити, де визначається час та операції по доїнню молока, повна статична і динамічна оцінка обладнання, оцінка ефективності заходів, оцінка дійок тварин. Даний процес використовується для визначення заходів, які можна покращити. Такий захід, як “Менеджер по доїльному обладнанню” необхідний для кожного молочного фермера для гарантії, що молочна система працює для покращення та оптимізації роботи, максимальних надоїв та надійної кондиції дійки корови.

Менеджер з якості молока

Програма “Менеджер з якості молока” включає в себе визначення кількості соматичних клітин, бактеріального обсіменіння молока, клінічного маститу та молока, що йде на брак. Фахівці Компанії виїжджають у господарство для аналізу технології утримання тварин, аналізу проходження процесу доїння молочного стада, системи гноєвидалення ферми. Новітнє обладнання та сучасне програмне забезпечення Компанії дає змогу проводити аналіз маститу корів, зразків соматичних клітин та надає специфічний діагноз, що є унікальним для господарства. Такий детальний діагноз гарантує контроль якості молока та розробку плану боротьби з поганою якістю продукту.

ВН Менеджер

Нововведення Європи стосовно “Зони враження нітратами”, що були законодавчо затверджені 1 січня 2009 року презентують дві важливі проблеми для молочних фермерів.

Менеджер з технології годівлі

Менеджер з ветеринарії

Інформація стану ринку